استان البرز ، کرج ، جهانشهر ، میدان هلال احمر ، ابتدای نارون
karajparsayanschool@gmail.com
02634495346
کلاس آنلاین

حضور در جشنواره خوارزمی

به منظور ايجاد ، پرورش ، رشد و شکوفايی استعدادها و خلاقيت های نوجوانان و جوانان و توسعه و تعميق روحيه پژوهش، نوآوری و حمايت و هدايت مادی و معنوی از دانش آموزان و دانشجويان پژوهشگر و نوآور، جشنواره جوان خوارزمی، هرساله در مقاطع مختلف تحصیلی برگزار می شود.

دانش آموزان دبیرستان پارسایان با هدایت، راهنمایی و مشاوره معاونت پرورشی مجموعه، هرساله در این جشنواره شرکت کرده و مقام های متعدد در زمینه ها و گرایش های مختلف را کسب نموده اند.

 •  پژوهش های بنيادی : پژوهش های طراحی شده برای ايجاد درک نوينی از اصول و فرايندهای اساسی و اصلی پديده های صنعتی ، طبيعی و اجتماعی .
 •  پژوهش های کاربردی: پژوهش هايي برای ايجاد فناوری جديد و جست و جوی دانشی که بتواند در مسائل عملی به کار رود و نيز ارائه راهکارهای مناسب براساس يافته های علمی، که در چهار زمينه زير تحقـــق می يابد:
 1. پژوهش های توسعه‌ای : پژوهش هايي که منجر به تکميل يا توسعه فراگرد، محصول صنعتی و يا يافته علمی و کاربرد آن باشد.
 2.  اختراع: محصول يا فراگردی که با ترکيب دو يا چند شي مادی ، راه نوينی را برای انجام کاری ارائه می دهد و يا راه حل فنی جديدی را برای حل مشکل پيشنهاد می کند .
 3. ابتکار : بهره برداری موفقيت آميز از ايده های نو و يا دسترسی به دانش فنی و فناوری ساخت محصول به روش جديد و با تکيه بر اختراعات و اکتشافات قبلی.
 4. پژوهش های کاربردی علوم نظری : پژوهش هايي که منجر به ارائه راهکارهای مناسب براساس يافته ها و نظريه های علمی می شود .

اهداف جشنواره جوان خوارزمی :

 • ايجاد زمينه های لازم برای بروز ، پرورش، رشد و شکوفايي استعدادها و خلاقيت های نوجوانان و جوانان؛
 • توسعه و تعميق روحيه پژوهش و نوآوری ؛
 • حمايت و هدايت مادی و معنوی دانش‌آموزان و دانشجويان پژوهشگر و نوآور ؛
 • کاربردی کردن علوم و ارتباط دادن آن با زندگی و نيازهای جامعه ؛
 • ارزش بخشيدن به دستاوردهای علمی و فنی نوجوانان و جوانان ؛
 • آماده سازی نسل جوان برای ورود به ميدان رقابت های علمی و فنی ؛
 • هدايت استعدادها و خلاقيت ها در جهت رفع نيازهای مراکز علمی و صنعتی؛
 • آشنايي دانش‌آموزان با پژوهش و شيوه‌های کشف و حل خلاقانه مسائل علمی و فنی؛
 • انجام کارهای علمی ، فنی و پژوهشی به شيوه گروهی با حفظ رقابت سالم و سازنده؛
 • توليد دانش و بومی کردن علوم.