استان البرز ، کرج ، جهانشهر ، میدان هلال احمر ، ابتدای نارون
karajparsayanschool@gmail.com
02634495346
کلاس آنلاین

کلاس آنلاین

لینک کلاس های آنلاین دبیرستان غیردولتی پسرانه پارسایان

سال تحصیلی 1401-1400

پایه تحصیلیرشتهلینک ورود
پایه دهم

رشته ریاضی
ورود به کلاس
رشته تجربی
ورود به کلاس
رشته انسانی
ورود به کلاس
مشترک
ورود به کلاس
پایه یازدهم

رشته ریاضی
ورود به کلاس
رشته تجربی
ورود به کلاس
مشترک
ورود به کلاس
پایه دوازدهم
رشته ریاضی
ورود به کلاس
رشته تجربی
ورود به کلاس
مشترک
ورود به کلاس
زمان بندی زنگ های کلاسی
زنگساعت شروع
ساعت پایان
زمان
زنگ اول8:009:2080 دقیقه
زنگ دوم9:3010:5080 دقیقه
زنگ سوم11:0012:2080 دقیقه
زنگ چهارم12:4014:0080 دقیقه